Våra produkter

Produkterna ger en snabb återkoppling till köken så att ni kan testa och utvärdera åtgärder för att minska matsvinnet. Genom att väga matsvinnet och snabbt få data och grafik över avfallsströmmarna kan ni identifiera svinntoppar och stora källor till matsvinn. Våra tre produkter kan kombineras på olika sätt beroende på behoven i er verksamhet.

Köksvåg

Vågen består av en surfplatta som är kopplad till en våg så att personalen enkelt kan registrera matsvinnet utan att behöva skriva in några siffror.

Webbplattform

Webbplattformen ger en överblick över hela organisationen så att administratörer och kökspersonal kan registrera och följa matsvinnet.

Våg för gäster

Vågen placeras i matsalen eller restaurangen och kommunicerar  den påverkan som matsvinnet har på miljön och ekonomin.

Demovideo för köksvågen och webbplattformen

Webbplattform

Lättanvändligt gränssnitt

Anpassningsbart

Tydlig och snabb återkoppling

Stöd för tillagningskök och mottagningskök

Några av våra kunder

"Matomatic hjälper oss att på ett enkelt sätt följa upp åtgång och svinn av mat. Det har förenklat och minskat vår administration och personalen tycker det är lätt att använda."
Mattias Halt
Enhetschef Kostenheten, Avesta kommun
"Ett väldigt bra och enkelt sätt att involvera elever och fånga deras intresse att minska matsivnnet! Vi har halverat tallrikssvinnet på två skolor med hjälp av vågen!"
Linda Wilhelmsson
1:e kock och Hållbarhetssammordnare, Vaxholms stad
“Eleverna har minskat sitt svinn med 720 kg under 2019 tack vare tallriksvinnsvågen.”
MIkael Bomander
Kökschef på Örbyhus skola, Tierps kommun
“Vi har märkt en ordentlig minskning i elevernas tallrikssvinn. Vågen är ett verktyg vi saknat i vår verksamhet för att kunna jobba med eleverna och att minska deras matsivnn.”
Anna Lantz

Kock på Ransta skola , Sala kommun

ton
Matsvinn registrerat
+
Aktiva kök