LOWINFOOD

Matomatic är en innovationspartner i EU-projektet LOWINFOOD. Läs gärna mer om projektet och vårt deltagande på deras hemsida

Matomatic får Formas-bidrag för att förbättra matsvinnsmätningar i svenska kommuner

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) har precis beviljat Matomatic och Sveriges lantbruksuniversitet ett projektbidrag på 500 000 kr för att undersöka hur kommuner kan mäta matsvinn på ett mer standardiserat sätt. Detta för att göra resultat mer jämförbart mellan olika organisationer vilket i sin tur gör det lättare att kommunicera rättvisande siffror för hur matsvinnet i offentlig sektor utvecklar sig över tid.

“-Att kunna jämföra sig är viktigt för många offentliga kök eftersom man vill veta om man ligger bra till eller om man har problematiskt mycket matsvinn. Det är också viktigt att vi kan samla in rättvisande siffror om vi ska kunna följa hur matsvinnet i offentlig sektor utvecklar sig.”, säger Mattias Eriksson, forskare på SLU och projektledare för projektet.

https://formas.se/arkiv/alla-utlysningar/utlysningar/2019-10-17-utokad-samverkan-och-nyttiggorande-inom-livsmedelsomradet.html


Matomatic är med på IVAs event för forskning med potential att göra samhället bättre genom digitalisering

Vi är väldigt glada att våra två egna matsvinnsforskare Mattias Eriksson och Christopher Malefors är med på Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVAs lista över forskning med potential att göra samhället bättre genom digitalisering. Imorgon så ska Samuel presentera vår forskning och företaget på scen.

https://www.iva.se/publicerat/new-page/

Nationell standard för matsvinnsmätning från Livsmedelsverket

Livsmedelsverket har släppt en nationell standard för matsvinnsmätning i storkök. Vi på Matomatic ser väldigt positivt på detta då en standard bidrar till att olika kök kan jämföra sig och dra lärdom från andra kök i Sverige.

Vår webbplattform och matsvinnsvåg stödjer den nya standarden och sammanställer och ger en enkel tillgång till all matsvinnsdata för en hel organisation.

https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa–miljo/maltider-i-vard-skola-och-omsorg/matsvinnmatning-i-storkok


Innovativa startups steg 2 från Vinnova

Vi är glada att meddela att vi har fått stöd från Innovationsmyndiheteten Vinnova för att fortsätta vår utveckling av vårt prognosverktyg som använder maskininlärning för att minska matsvinn i offentliga kök. Detta stöd är en fortsättning på det projekt vi genomförde 2017. Utlysningen heter Innovativa startups steg 2. Omfattningen av projektet är 2 år.

https://www.vinnova.se/p/maskininlarning-for-minskat-matsvinn-i-offentliga-maltidsorganisationer/

End of content

No more pages to load