Matomatic får Formas-bidrag för att förbättra matsvinnsmätningar i svenska kommuner

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) har precis beviljat Matomatic och Sveriges lantbruksuniversitet ett projektbidrag på 500 000 kr för att undersöka hur kommuner kan mäta matsvinn på ett mer standardiserat sätt. Detta för att göra resultat mer jämförbart mellan olika organisationer vilket i sin tur gör det lättare att kommunicera rättvisande siffror för hur matsvinnet i offentlig sektor utvecklar sig över tid.

“-Att kunna jämföra sig är viktigt för många offentliga kök eftersom man vill veta om man ligger bra till eller om man har problematiskt mycket matsvinn. Det är också viktigt att vi kan samla in rättvisande siffror om vi ska kunna följa hur matsvinnet i offentlig sektor utvecklar sig.”, säger Mattias Eriksson, forskare på SLU och projektledare för projektet.

https://formas.se/arkiv/alla-utlysningar/utlysningar/2019-10-17-utokad-samverkan-och-nyttiggorande-inom-livsmedelsomradet.html