SLU Holding skriver artikel om Mattias Eriksson och Matomatic

“Tillsammans med några av sina tekniskt intresserade vänner började Mattias bygga en prototyp till ett instrument som snabbare kan återföra mätdata för feedback som går att agera på. Samtidigt föddes idén att starta ett företag, Matomatic AB, för att nå ut med tjänsten till fler.”
Läs hela artikeln på SLU Holdings sida