Nationell standard för matsvinnsmätning från Livsmedelsverket

Livsmedelsverket har släppt en nationell standard för matsvinnsmätning i storkök. Vi på Matomatic ser väldigt positivt på detta då en standard bidrar till att olika kök kan jämföra sig och dra lärdom från andra kök i Sverige.

Vår webbplattform och matsvinnsvåg stödjer den nya standarden och sammanställer och ger en enkel tillgång till all matsvinnsdata för en hel organisation.

https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa–miljo/maltider-i-vard-skola-och-omsorg/matsvinnmatning-i-storkok