Vi minskar ert matsvinn

Våra smarta vågar och webblösningar minskar matsvinnet i skolkök och restauranger.

Minska matsvinnet

Kommunikationsvågen minskar gästernas matsvinn med upp till 50 %

Spara tid

Våra system är utvecklade tillsammans med kökspersonal för att ha minimal påverkan på det övriga arbetet i köket.

Uppnå hållbarhetsmål

Minskat matsvinn sparar inte bara pengar utan bidrar även till en mer hållbar verksamhet.

Köksvåg

Vågen består av en surfplatta som är kopplad till en våg så att personalen enkelt kan registrera matsvinnet utan att behöva skriva in några siffror.

Webbplattform

Webbplattformen ger en överblick
över hela organisationen så att
administratörer och kökspersonal kan registrera och följa matsvinnet.

Kommunikationsvåg

Vågen placeras i matsalen eller restaurangen och kommunicerar  den påverkan som matsvinnet har på miljön och ekonomin.

Några av våra kunder

"Matomatic hjälper oss att på ett enkelt sätt följa upp åtgång och svinn av mat. Det har förenklat och minskat vår administration och personalen tycker det är lätt att använda."
Mattias Halt
Enhetschef Kostenheten, Avesta kommun
"Ett väldigt bra och enkelt sätt att involvera elever och fånga deras intresse att minska matsivnnet! Vi har halverat tallrikssvinnet på två skolor med hjälp av vågen!"
Linda Wilhelmsson
1:e kock och Hållbarhetssammordnare, Vaxholms stad
“Eleverna har minskat sitt svinn med 720 kg under 2019 tack vare tallriksvinnsvågen.”
MIkael Bomander
Kökschef på Örbyhus skola, Tierps kommun
“Vi har märkt en ordentlig minskning i elevernas tallrikssvinn. Vågen är ett verktyg vi saknat i vår verksamhet för att kunna jobba med eleverna och att minska deras matsivnn.”
Anna Lantz

Kock på Ransta skola , Sala kommun

ton
Matsvinn registrerat
+
Aktiva kök

Med stöd från och i samarbete med